Podmínky užití

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Kontaktní údaje

Jiří Vejrych
Popkovická 56
530 02 Srnojedy

IČ: 75395797

Telefon: +420 605 739 084
E-mail: truhlarstvi.vejrych@seznam.cz